Till HittaButiks startsida    Butiker     |     Erbjudanden     |     Sök butik     |     Butikssnack     |     Lägg till butik
Checklista för e-handel
Betalningslösningar
Om något gått fel...
Snabbtips
Tullverkets tips om Internethandel
Bra länkar
E-handlaren måste ge dig viss information
Du har rätt att ångra dig
Leveranstid
Vad kostar det och vilka regler gäller för mig som privatperson?

I många fall kan det vara praktiskt att handla över Internet, men tänk på att priset som annonseras på företagens hemsida inte alltid motsvarar den totala kostnaden som du ska betala när det är dags för dig att hämta ditt paket på Posten.

Många varor som du kan köpa fritt utomlands omfattas av särskilda restriktioner enligt svensk lag. Särskilda restriktioner finns bland annat för livsmedel från djurriket, läkemedel, narkotika och vapen. Det är inte heller tillåtet att köpa alkohol via Internet eller annars via postorder.

Internethandel med ett land utanför EU
Varor som beställs från ett land utanför EU räknas som privatimport och ska förtullas. På uppdrag av Tullverket tar Posten hand om förtullningen av varor som sänds som postförsändelse.
 • Tullavgift och moms beräknas på det tullpliktiga beloppet som består av det ursprungliga priset samt fraktkostnad.
 • Dessutom tillkommer fraktkostnad *) och Postens administrations- och expeditionsavgifter (speditionsavgift).
 • Beställer du mot postförskott tillkommer också en avgift på 25-130 kronor. Hur stor den avgiften blir beror på vilket betalningssystem avsändaren har. Fråga innan du beställer.

  *) Ibland ingår frakten i säljarens pris, ibland kan du som kund välja transportsätt och leveranstid. Du blir då debiterad olika pris beroende på vad du valt. Det vanligaste när man köper från utlandet är att frakten debiteras extra.

  Hur stor postförskottsavgiften blir beror på vilket betalningssystem avsändaren har. Det totala priset kan därmed öka ganska kraftigt jämfört med det ursprungliga priset. Det är därför klokt att ta reda på hur avgifterna beräknas innan du beställer din vara.

  Tullavgiften är olika för olika varor. Den är oftast en procentsats som beräknas på varans pris inklusive frakt och eventuell fraktförsäkring. Hur stor tullavgiften är för just din vara kan du få reda på genom att läsa i Tulltaxan, Taric söksystem, på www.tullverket.se eller ringa Tullverkets informationstjänst, telefon 0771-23 23 23. Momsen för de flesta varor är 25 procent.

  För livsmedel är momsen 12 procent och för bland annat dagstidningar, böcker och tidskrifter 6 procent. Mer information om moms finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.
  Om försändelsens sammanlagda värde är högst 300 svenska kronor (22 euro), och inte innehåller parfym, luktvatten eller tobak, behöver du inte betala någon tull. Däremot måste du alltid betala moms och speditionsavgift.

  Exempel: musik CD-skivor från USA
  Pris på Internet 400 kronor 400 kr
  Frakt och försäkring 50 kr
  Tull 3,5 procent 15 kr (450 x 3,5% = 15)
  Moms 25 procent 116 kr (25% x (450 + 15)=116)
  Postens speditionsavgift inklusive moms 63 kr
  Postens inbetalningsavgift för inbetalning av tull och moms 25 kr
  Eventuell postförskottsavgift X kr (25 till 130 kr)
  Att betala, minst 679 kr


  Internethandel med ett EU-land
  Varor som beställs från ett EU-land räknas, i de flesta fall, som inrikeshandel. Du behöver inte betala någon tullavgift och Posten tar inte ut någon speditionsavgift.
 • Fraktkostnad tillkommer.
 • Beställer du mot postförskott tillkommer en avgift på 25-130 kronor.
 • Momsen betalar du i avsändarlandet. Hur stor momsen blir beror på land och vara.

  Däremot finns det områden inom EU som har särskilda avtal med EU. Detta innebär att när du köper varor från något av dessa områden måste du betala moms, och ibland även tull, på varorna.

  Vissa områden, bl a Åland, Kanarieöarna och Kanalöarna (t ex Jersey), ingår inte i EUs skatteområde. Därför måste du betala moms för varor från dessa områden. Gibraltar, Andorra, Grönland, Färöarna, Ceuta, Melilla m fl ingår varken i EUs skatteområde eller tullunion. Härifrån måste du betala både tull och moms. För mer information, läs på Tullverkets webbplats, www.tullverket.se, eller ring TullSvar 0771-23 23 23. Du kan även få betala moms, tull och postens avgifter om du beställer en vara från ett EU-företag, som i sin tur gör en beställning av varan från ett land utanför EU, till exempel USA. Skickar företaget din vara direkt till Sverige från ett land utanför EU ska den tulldeklareras. När du beställer, ta reda på varifrån din vara kommer.

  Retur av beställd vara
  Om du har beställt en vara på Internet och inte löser ut postförsändelsen, går den i retur till avsändaren. Du debiteras inte tull eller moms.

  Har du löst ut en försändelse från ett land utanför EU och av någon anledning inte vill behålla varorna, finns det i vissa speciella fall möjlighet att få tillbaka tull och moms. Kontakta i så fall närmaste tullkontor för mer information innan du skickar tillbaka varorna. Retur av varor från EU-land är inte en fråga för Tullverket.

  Dina rättigheter som konsument vid Internetköp inom EU
  När du köper varor över Internet av ett företag inom EU har du alltid en ångerperiod på minst 7 arbetsdagar. Tiden räknas från den dag du fått varan. Säljaren ska informera om ångerrätten på sin hemsida och vart du ska vända dig om du vill ångra dig. Om du vill använda ångerrätten ska du skicka tillbaka varan till säljaren på din egen bekostnad. Säljaren ska skicka tillbaka betalningen inom 30 dagar från den dag han får tillbaka varan.

  Om varan är felaktig eller inte motsvarar vad säljaren utlovat bör du reklamera omgående till säljaren. Meddela helst skriftligt vad du är missnöjd med och vilken rättelse du vill ha. Om säljaren inte hör av sig eller om du inte får rättelse kan du kontakta Konsument Europa för mer information. Konsument Europa ger råd och information vid gränsöverskridande handel inom EU. Mer information finns på www.konsumenteuropa.se.

  För ytterligare information är du välkommen att ringa Tullverkets informationstjänst, telefon 0771-23 23 23, mellan klockan 08.00-16.00, eller Posten Kundtjänst, telefon 020-23 22 21, alla dagar dygnet runt.

  Denna information är sammanställd av Tullverket, Posten och Konsument Europa. Texten finns även som broschyr i pdf-format på Tullverkets webbplats.

  Läs mer på : http://www.tullverket.se